Kişisel Verilerin Korunması

İrem Prefabrik olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumaya büyük önem veriyoruz. Bu sayfa, kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, saklandığı ve korunduğu hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

İrem Prefabrik olarak, hizmetlerimizi sunmak, müşteri memnuniyetini artırmak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla belirli kişisel verilerinizi toplar ve işleriz. Topladığımız kişisel veriler şunları içerebilir:
 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası vb.
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres vb.
 • Müşteri İşlem Bilgileri: Siparişler, talepler, geri bildirimler vb.
 • Finansal Bilgiler: Banka hesap bilgileri, ödeme bilgileri vb.
 • Diğer Bilgiler: Web sitemizi kullanımınıza dair bilgiler, IP adresi, çerezler vb.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanırız:
 • Ürün ve hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek
 • Müşteri taleplerini ve şikayetlerini yönetmek
 • Siparişlerinizi işlemek ve teslimatları gerçekleştirmek
 • Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek ve finansal süreçleri yönetmek
 • Müşteri memnuniyeti anketleri ve geri bildirim çalışmaları yapmak
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

3. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, İrem Prefabrik’in güvenli sunucularında saklanır ve yalnızca yetkili personel tarafından erişilebilir. Kişisel verilerinizi korumak için teknik ve idari tedbirler alıyoruz. Bu tedbirler arasında veri şifreleme, erişim kontrolü ve güvenlik duvarları bulunur.

4. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve yalnızca aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir:
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile
 • Hizmetlerimizi sunmak için iş birliği yaptığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar ile
 • Yasal haklarımızı korumak ve savunmak amacıyla hukuk danışmanlarımız ile

5. Kişisel Verilere Erişim ve Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Bu haklarınızı kullanmak için bizimle info@iremprefabrik.com adresinden üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

6. Çerez Kullanımı

Web sitemizde kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla çerezler kullanmaktayız. Çerez politikamız hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

7. İletişim

Kişisel verilerinizin korunması ve bu konuda herhangi bir sorunuz olması durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz:

İrem Prefabrik
Adres: FevziÇakmak Mah. Adana çevreyolu No:93 Karatay / KONYA
E-posta: info@iremprefabrik.com
Telefon: 0 (532) 051 29 64